CONDICIONS DE LA CAMPANYA mjn-SERAS PROGRAM

*mjn-SERAS Program és una campanya de visibilització del producte sanitari mjn-SERAS, amb marcat CE nº 685187, dirigit a aquells que pateixen epilèpsia. Per participar en aquesta campanya haurà de ser major d’edat o representant legal d’un menor d’edat (participant). Per resultar beneficiari, el participant o aquell en que el seu nom participi (en cas de menors d’edat) haurà de complir amb els següents requisits (cumulativament):

a) realitzar els testos d’idoneïtat remesos per MJN NEUROSERVEIS S.L. i obtenir, en el seu conjunt, un resultat de compatibilitat d’un 95% (o superior) de la seva epilèpsia amb el mjn-SERAS;

b) ser un dels primers vint (20) -inclós- en haver completat l’apartat a);

c) firmar el Contracte facilitat per MJN NEUROSERVEIS S.L. a aquestes fins.

Als beneficiaris se’ls concediran els següents beneficis: el dret d’ús del producte sanitari mjn-SERAS durant un període limitat de sis (6) mesos de forma gratuïta i el seu manteniment -també gratuït- durant els dos (2) primers anys. Una vegada transcorreguts els primers sis (6) mesos, fixats com període temporal límit per al gaudi del producte sanitari mjn-SERAS de forma gratuïta, el beneficiari haurà de comunicar a MJN NEUROSERVEIS S.L. si vol comprar el producte sanitari mjn-SERAS al preu que surt fixat al lloc web https://mjn.cat/ca/ (amb una reducció, per raó de la seva amotització) o prefereix tornar-lo (sense cap cost per el beneficiari). Els participants que no acabin sent beneficiaris el els termes fixats, podrien adquirir el producte mjn-SERAS d’acord amb les condicions fixades en el lloc web https://mjn.cat/ca/, sense que s’apliquin els beneficis esmentats en aquesta campanya.

CPSP20103CAT.